ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Από το 1970 και τον πατέρα, Κωνσταντίνο Εμεινίδη και σε συνέχεια από το 1989 με τον Νικόλαο Εμεινίδη, η εταιρία ΔΟΜΗΣΙΣ σας προσφέρει τις καλύτερες λύσεις την κατασκευή του ακινήτου.

Μερικά από τα αντιπροσωπευτικά μας έργα στην πολύχρονη υπηρεσία της κατασκευής.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΠΑΡΟΧΕΣ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ

ΟΡΟΦΟΙ: ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΛΛΑ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡ. ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 190.000 €

ΕΤΟΣ: 2003

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ