ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Από το 1970 και τον πατέρα, Κωνσταντίνο Εμεινίδη και σε συνέχεια από το 1989 με τον Νικόλαο Εμεινίδη, η εταιρία ΔΟΜΗΣΙΣ σας προσφέρει τις καλύτερες λύσεις την κατασκευή του ακινήτου.

Μερικά από τα αντιπροσωπευτικά μας έργα στην πολύχρονη υπηρεσία της κατασκευής.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΡΓΟ: ΔΙΟΡΩΦΟ ΚΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΟΧΕΣ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΟΡΟΦΟΙ: 2

ΑΛΛΑ: ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ