ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Από το 1970 και τον πατέρα, Κωνσταντίνο Εμεινίδη και σε συνέχεια από το 1989 με τον Νικόλαο Εμεινίδη, η εταιρία ΔΟΜΗΣΙΣ σας προσφέρει τις καλύτερες λύσεις την κατασκευή του ακινήτου.

Μερικά από τα αντιπροσωπευτικά μας έργα στην πολύχρονη υπηρεσία της κατασκευής.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ: ΓΩΝΙΑΚΟ

ΟΡΟΦΟΙ: 2 ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΛΛΑ: 1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 640.000 €

ΕΤΟΣ: 1980

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ