ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Από το 1970 και τον πατέρα, Κωνσταντίνο Εμεινίδη και σε συνέχεια από το 1989 με τον Νικόλαο Εμεινίδη, η εταιρία ΔΟΜΗΣΙΣ σας προσφέρει τις καλύτερες λύσεις την κατασκευή του ακινήτου.

Μερικά από τα αντιπροσωπευτικά μας έργα στην πολύχρονη υπηρεσία της κατασκευής.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: 5 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΟΡΟΦΟΙ: 3 ΚΑΙ ΣΟΦΙΤΑ

ΑΛΛΑ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 310.000,00 €

ΕΤΟΣ: 1986

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ