ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Από το 1970 και τον πατέρα, Κωνσταντίνο Εμεινίδη και σε συνέχεια από το 1989 με τον Νικόλαο Εμεινίδη, η εταιρία ΔΟΜΗΣΙΣ σας προσφέρει τις καλύτερες λύσεις την κατασκευή του ακινήτου.

Μερικά από τα αντιπροσωπευτικά μας έργα στην πολύχρονη υπηρεσία της κατασκευής.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: 8 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ: ΓΩΝΙΑΚΟ

ΟΡΟΦΟΙ: 3 ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΛΛΑ: 1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 290.000.00 ΔΡΧ.

ΕΤΟΣ: 1979

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ