ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Από το 1970 και τον πατέρα, Κωνσταντίνο Εμεινίδη και σε συνέχεια από το 1989 με τον Νικόλαο Εμεινίδη, η εταιρία ΔΟΜΗΣΙΣ σας προσφέρει τις καλύτερες λύσεις την κατασκευή του ακινήτου.

Μερικά από τα αντιπροσωπευτικά μας έργα στην πολύχρονη υπηρεσία της κατασκευής.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: 9 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ: 1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΟΡΟΦΟΙ: ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ +2 ΟΡΟΦΟΙ

ΑΛΛΑ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.380.000,00 €

ΕΤΟΣ: 2004

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ